clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Assists, Potential Assists & Turnovers for WNBA point guards 9/8-9/11/11

Name Team Game Assists Potential Assists Turnovers Ast + PAst/Turnover Ratio
Lindsay Whalen Minn 9/8 vs Chi 10 8 0 18/0
Danielle Robinson SASS 9/10 vs WAS 3 4 0 7/0
Tully Bevilaqua SASS 9/10 vs WAS 2 5 0 7/0
Sue Bird Sea 9/9 vs Pho 6 8 2 14/2
Becky Hammon SASS 9/10 vs Was 11 8 3 19/3
Shannon Bobbitt Ind 9/9 vs NYL 7 5 2 12/2
Katie Douglas Ind 9/9 vs NYL 4 2 1 6/1
Danielle Robinson SASS 9/11 vs Tul (OT) 6 4 2 10/2
Ketia Swanier Pho 9/9 vs Pho 2 3 1 5/1
Courtney Vandersloot Chi 9/8 vs Minn 4 5 2 9/2
Amber Holt Tul 9/11 vs SASS 7 1 2 7/2
Cappie Pondexter NYL 9/9 vs Ind 4 4 2 8/2
Tanisha Wright Sea 9/9 vs Pho 1 5 2 6/2
Temeka Johnson Pho 9/9 vs Pho 3 4 3 7/3
Andrea Riley Tul 9/11 vs SASS 6 3 4 9/4
Dominique Canty Chi 9/8 vs Minn 1 3 2 4/2
Matee Ajavon WAS 9/10 vs SASS 5 2 4 7/4
Tully Bevilaqua SASS 9/11 vs Tul 2 3 3 5/3
Nicole Powell NYL 9/9 vs Ind 3 2 3 5/3
Erin Thorn Chi 9/8 vs Minn 2 1 2 3/2
Leilani Mitchell NYL 9/9 vs Ind 3 1 3 4/3
Tamika Catchings Ind 9/9 vs NYL 1 4 5 5/5